با acodev فاصله ایده و رویای شما با واقعیت کوتاه تر از چیزی است که به آن می اندیشید.

  • طراحی اپلیکیشن موبایل

  • طراحی و توسعه سایت

  • طراحی لوگو

آخرین کار ها

ثبت سفارش

آنچه مشتریانم در مورد من می گویند

خیلی خوب بود

تفاوت محیط زیست با طبیعت در این است که تعریف طبیعت شامل مجموعه عوامل طبیعی، زیستی و غیر زیستی می‌شود که منحصراً در نظر گرفته می‌شوند، در حالی که عبارت محیط زیست با توجه به برهم‌کنش‌های میان انسان و طبیعت و از دیدگاه بشر توصیف می‌شود.

مشتری های ما